Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Situaţia actuală a derivatelor în -iadă

Autor:
Publicația: Limba română, LIX (4), p. 507
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The neological suffix -iadă is remarkable for its outstanding productivity, being so well used in our journalism after 1990. Despite their ephemeral character, the resulting derivatives include this element in the category of „fashionable” suffixes in the present Romanian language.
Cuvinte-cheie:
  • formanţi productivi, tendinţe actuale în derivarea cu sufixe, limba română de după 1990
  • productive suffixes, actual tendencies in suffixal derivation, the Romanian language after 1990
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].