Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Consideraţii asupra unor regionalisme din DLR

Autor:
Publicația: Limba română, LIX (4), p. 461
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Ľauteur discute des cas des éléments régionaux inclus dans DLR, éléments qui attirent ľattention par la non-littératurisation et par la non-identificatión de ľétymon. La situation s’explique par la reprise des éléments lexicaux spécifiques à ľoralité créés par la valorisation intégrale ou partielle de certaines locutions, expressions et constructions à phonétisme dialectal.
Cuvinte-cheie:
  • etimon, fonetism dialectal, literarizare, moţiune, regionalism
  • étymon, littératurisation, motion, phonétysme dialectal, régionalisme
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].