Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cross-Linguistic Influence in Medical Language

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 5 (1), p. 346
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The present paper focuses on cross-linguistic influence in Romanian medical language, due to language contact with English, the modern lingua franca in the technico- scientific field of medicine. In the article, language transfer and cross-linguistic influence will be used interchangeably, as they are the most commonly employed in contemporary second language research. From the different types of influence, our focus of interest is the lexical contact phenomenon, namely the borrowing of anglicisms, as many studies have shown non- native language influence to be common and frequent at the lexical level. We also emphasize some patterns of negative transfer or interference, which is inherently more interesting than positive transfer.
Cuvinte-cheie:cross-linguistic influence, language contact, interference
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

4R.L. TraskLanguage and Linguistics
The Key Concepts
Routledge2007
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: