Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Change of Poetic Criterion

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 5 (1), p. 159
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:Given the fact that we often approach the field of metaphorical creation, i.e. poetry, from a metaphorical point of view, we have often attempted to find a way in which to approach it without altering the mystery of poetry. Taking into account that the merely historical element in art is the artistic criterion which determines the artistic conventions of the ages etc., we have tried in this paper to examine the evolution of the poetic criterion all along the history of Romanian culture. The only presence in the whole history of the Romanian poetry is the poetic convention. It should not be mistaken either for the literary one where it is only a particular form, or the prosodic one. In conclusion, the history of poetry is the history of the poetic convention.
Cuvinte-cheie:poetic convention, signifier, signified, sign
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

54Dumitru IrimiaStructura stilistică a limbii române contemporaneEditura Științifică și Enciclopedică1986
11Sorin Stati, Gheorghe BulgărAnalize sintactice și stilisticeEditura Didactică și Pedagogică1970
14Tudor VianuDespre stil și artă literarăEditura Tineretului1965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: