Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Mărunţişuri filologice

Autor:
Publicația: Limba română, LIX (2), Secțiunea Filologie, p. 267-273
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:L’auteur établit l’identité de quelques mots obscures enregistrés dans les éditions des textes anciens, explicables en général par de mauvais lectures. En même temps, on attire l’attention sur quelques mots et dénominations inconnus (hervon, ilotie, Le sceau du Solomon).
Cuvinte-cheie:
  • goldin, hervon, ilotie, Neret-Împărat, Pecetea lui Solomon, lecţiuni greşite
  • goldin, hervon, ilotie, Neret empereur, Le sceau du Solomon, mauvais lectures
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

1Alexandru MareșNote privind vechi descântece manuscrise LR, LXI (3), 329-3362012pdf
html

Referințe în această publicație: 4

26Ioan Caproşu, Elena Chiaburu (ed.)Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei
I (1429-1750), II (1751-1795), III (1796-1828), IV (1829-1859)
Casa Editorială „Demiurg”2008-2009
7Coman LupuDin istoricul numelor de monede în limba românăEditura Universității din București2006
4Vasile BogreaSfinții-medici în graiul și folklorul românescDR, IV (1), 1691924-1926pdf
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: