Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Pe marginea toponimului Oltenia

Autor:
Publicația: Limba română, LIX (2), Secțiunea Dialectologie, onomastică, p. 241-243
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this paper we deal with the Alexander Mareş’s opinion concerning oldness of the toponym Oltenia expressed in the article How old the toponym Oltenia is, published in LR, LVII, nr. 2, p. 198– 202, Bucureşti, 2008.
Cuvinte-cheie:
  • Oltenia, document, vechime
  • Oltenia, document, oldness
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

3Alexandru MareșVechimea toponimului OlteniaLR, LVII (2), 198-2022008pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: