Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Tratarea expresiilor în câteva dicţionare explicative actuale

Autor:
Publicația: Limba română, LIX (2), Secțiunea Lexicografie, p. 230-240
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The article presents the treatment of certain phraseological units (the expressions) in some Romanian explanatory dictionaries, including an online one. It also draws the attention on lexicographical aspects as the similarities and the differences between the way that expressions are presented and defined in those academic information sources (except DEX online, that represents the result of a private initiative to make disponible on the internet some other types of Romanian dictionaries) and the implications thereof.
Cuvinte-cheie:
  • abstracţie, ac, acatist, acoperi, acoperire, acces, achita, activ, adânc, adio
  • abstractio, needle, prayer (service with prayers and hymns), to cover up, covering, access, to acquit, active, profound (deep), adieu
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: