Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Limbajul mimico-gestual liturgic românesc

Autor:
Publicația: Limba română, LIX (1), Secțiunea Miscellanea, p. 99-102
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Cette présentation générale de la langue des signes est due au fait que la langue des signes laïque roumaine vient de s’enrichir d’une variante stylistique liturgique adaptée à l’emploi dans les églises orthodoxes s’adressant aux sourds par la publication d’un dictionnaire et d’une traduction du texte liturgique.
Cuvinte-cheie:
  • dactilem, limbaj mimico-gestual laic, limbaj mimico-gestual liturgic românesc
  • dactylème, langue des signes laïque roumaine, langue des signes liturgique roumaine
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: