Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Interferenţe lexicale engleze în franceza din Québec

Autor:
Publicația: Limba română, LIX (1), Secțiunea Romanistică, p. 39-48
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Dans un corpus discursif parlé en français courant du Québec, nous avons relevé quelques interférences lexicales anglaises. Dans ce même corpus, les interférences lexicales anglaises recueillies enregistrent une évolution allant des variantes formelles à des invariantes formelles. Les traits phonétiques, morphologiques ou sémantiques de toutes ces invariantes se sont figés et francisés.
Cuvinte-cheie:
  • interferenţă lexicală, invariantă, împrumut lexical, variantă, variaţie discursivă
  • emprunt lexical, interférence lexicale, invariante, variante, variation discursive
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

36William LabovSociolinguistic PatternsUniversity of Pennsylvania Press; Blackwell1972

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: