Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sectorul de romanistică al Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”

Autor:
Publicația: Limba română, LIX (1), Secțiunea Romanistică, p. 5-12
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Le département des langues romanes de l’Institut de linguistique «Iorgu Iordan – Al. Rosetti» de Bucarest près l’Académie Roumaine a été créé en 1959 par le professeur Iorgu Iordan. Au fil des années, ses membres ont publié d’importantes contributions à la linguistique romane comparée, à l’étude de l’espagnol américain, des langues créoles romanes, etc., y compris à la place du roumain parmi les langues romanes.
Cuvinte-cheie:
  • creolistică, hispanistică, romanistică, românistică
  • études créoles, linguistique hispanique, romane, roumaine
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

99Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005
64Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: