Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Pragmatica şi un reprezentant ignorat al ei

Autor:
Publicația: Limba română, LX (4), p. 547-549
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Ľauteur explique ľopinion de Nicolae Iorga, selon laquelle «J’affirme doit signifier je crois, je sens, j’aime, je suis prêt à me sacrifier» (Cugetări (Réflexions), éd. Barbu Theodorescu, Bucureşti, s.a., p. 190). Considérée du point de vue de la pragmatique actuelle, cette affirmation recommande le savant roumain comme le précurseur ď un nouveau domaine d’investigation de la langue.
Cuvinte-cheie:
  • Nicolae Iorga, pragmatică, stilistică, limbaj, ştiinţe ale limbajului
  • Nicolae Iorga, pragmatique, stylistique, language, sciences du language
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

15Ștefan MunteanuIntroducere în stilistica operei literareEditura de Vest1995
16Charles BallyLe langage et la vie
Nouvelle éd. revue et augmentée
M. Niehans1935

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: