Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Récit et description dans les tragédies de Corneille

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 2 (2), p. 126
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:Corneille’s tragedies represent a response to the three functions of rhetoric discourse - docere, placere (delectare), movere - addressing both to the spirit and the soul. Corneille’s plays abound not only in reflections, but also in devices wich give them colour. A series of devices are destined to create image, to vividly render the whole range oh human feelings. Corneille uses them at large as persuasive arguments with an increased force, always telling more than necessary to be sure of reaching the aims he proposed.
Cuvinte-cheie:persuasive arguments, rhetoric discourse, tragedies
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

28Pierre FontanierFigurile limbajuluiUnivers1977

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: