Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O naraţiune despre Scanderbeg într-un manuscris românesc din secolul al XVII-lea

Autor:
Publicația: Limba română, LX (1), p. 108-115
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Une narration sur Scanderbeg dans un manuscrit roumain du XVIIe siècle]
La narration fait partie ďun chronographe manuscrit traduit en roumain à la moitié du XVII-e siècle, par Staico, „grammatic” (copiste) à la Métropolie de Târgovişte (Valachie), ďaprès un original appartenant à la version occidentale (ľouest de ľUkraine) du Chronographe russe de 1617 ou de 1620. En ce qui concerne le chronographe russe, le récit sur Scanderbeg provient de la Chronique universelle (Kronika tło jesth Historya świata...) de Martin Bielski (Cracovie, 1550), traduite en russe avant 1584, dont la source a été, en ce cas, ľoeuvre de Marinus Barletius, Historia de vita et gestis Scanderbegi epirotarum principis, imprimée à Rome, en 1508–1510.
Cuvinte-cheie:
  • cronograf, naraţiune, Scanderbeg, Barletius, Bielski
  • chronographe, narration, Scanderbeg, Barletius, Bielski
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: