Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Valori referenţiale generate de articolul definit şi de cel indefinit românesc în determinarea substantivului. Studiu de caz: Scrisoarea lui Neacşu (1521)

Autor:
Publicația: Ianua. Revista Philologica Romanica, 5, p. 19-32
p-ISSN:1616-413X
Editura:Romania Minor
Locul:Girona
Anul:
Rezumat:Apelând la primul text scris în limba română, Scrisoarea lui Neacșu (1521), lucrarea noastră își propune să urmărească evoluția articolului definit și indefinit românesc în plan semantico-pragmatic și valorile referențiale pe care aceste articole le generează: valoarea anaforică, declanșată de articolul definit, și cea cataforică, produsă de articolul indefinit.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

44Carlo TagliaviniOriginile limbilor neolatine
Introducere în filologia romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1977
43Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965
48Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: