Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Les conditions d’une bonne traduction selon Alexandru Odobescu

Autori:
Publicația: Atelier de traduction, 19, p. 39
p-ISSN:2344-5610
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:The paper evokes the figure of Alexandru Odobescu, a 19th-century Romanian intellectual who manifested an early authentical preoccupation for the quality of transpositions and for the conditions of a good translation. In what might be called a translation study avant la lettre, Odobescu underlines three major stages in the work of translators : a perfect understanding of the original, then rendering the original nuances as faithfully as possible, while also respecting the specificity of the Romanian language.
Cuvinte-cheie:translation studies precursor, quality of translation
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: