Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Oiconimie maramureşeană

Autor:
Publicația: Limba română, LXI (1), p. 61-71
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Ľ étude essaie ďaborder ľétymologie toponymique en base de ľanalyse des sèmes au cadre ďune extension dérivationelle.
En base des échanges de sèmes ďune hypostase toponymique à ľautre, on réalise un nouveau statut sémantique du nom propre qui se rapporte au nom commun correspondant.
Cuvinte-cheie:
  • sem distinctiv, ansamblu semnificativ, resemantizare, câmp semantic
  • sème distinctif, ensemble significatif, résémantisation, champ sémantique
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

4Adrian RezeanuResemantizarea în toponimia urbanăSIL3, 1372010
5Adrian RezeanuGeneză şi etimologie în toponimia urbanăBSLR, XVII, 892008
42Angela Bidu-VrănceanuCâmpuri lexicale din limba română
Probleme teoretice şi aplicaţii practice
Editura Universității din București2008
13Ecaterina MihăilăDespre geneza și funcția numelor propriiLR, XXVII (3), 2671978
9Viorica FloreaRaportul dintre înțelesul numelor de locuri și cel al numelor comune corespunzătoareLR, XXIV (3), 2151975
4Viorica FloreaContribuții la problema înțelesului numelor propriiLR, XXIII (5), 4031974
8Viorica FloreaDespre înțelesul numelor propriiCL, XVII (1), 1691972

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: