Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Două scurte scrieri cu caracter monahal atribuite lui Neagoe Basarab. Consideraţii filologice

Autor:
Publicația: Limba română, LXI (1), p. 16-26
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Les deux écrits examinés sont les créations d’un moine érudit de la deuxième moitié du XVIIe siècle. L’auteur a pris Les Conseils de Neagoé Basarab à son fils Théodosie pour modèle de ces falsifications.
Cuvinte-cheie:
  • paternitate, Neagoe Basarab, călugăr anonim, scrieri contrafăcute
  • paternité, Neagoé Basarab, moine anonyme, écrits contrefaits
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

10N. A. UrsuContribuții la istoria literaturii române
Studii și note filologice
Cronica1997
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
19Nicolae IorgaIstoria literaturii religioase a românilor până la 1688Tipografia I.V. Socec1904

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: