Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Consideraţii privind contactul lingvistic greco-latin în opera lui Dimitrie Cantemir

Autor:
Publicația: Limba română, LXII (1), Secțiunea Limbă literară, p. 39-45
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Greek influences the writings of Dimitrie Cantemir from two points of view: on the one hand, as a language of conversation used on a daily basis by Cantemir, and, on the other hand, from the perspective of Byzantine works used as sources for his historical works. This research study focuses on an analysis of his writings in Latin, in which Greek was present especially at the lexical level. The impact of Latin is stronger and influences the Greek terms, from a morphological and sometimes syntactical viewpoint.
Cuvinte-cheie:
  • contact lingvistic, morfologie greacă, gramatica latină, surse bizantine, influenţe populare
  • linguistic contact, Greek morphology, Latin grammar, Byzantine sources, vernacular influences
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: