Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Nicolae Mavrocordat On Duties - A treaty on Christian morality and an apology of enlightened absolutism

Autor:
Publicația: Perspectives contemporaines sur le monde médiéval, 2, p. 57
p-ISSN:2067-8339
Editura:Tiparg
Locul:Pitești
Anul:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].