Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Use and Abuse of Borrowings in the Romanian Print Media

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LIX (1), p. 91-102
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This article addresses the case of English borrowings that have come to be widely used in the Romanian print media during the last two decades. More specifically, it analyses the way in which Romanian journalists use and abuse English borrowings when they write original articles or articles based on English originals and/or translations thereof. I will try to see whether some of their lexical choices are determined by relevance, whether the processing effort and other factors such as recency or frequency of use may trigger the presence of such words or whether they are only signs of the writers’ lack of adequate knowledge of Romanian and English.
Cuvinte-cheie:English borrowings, Romanian, relevance theory
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

2Anabella-Gloria Niculescu-GorpinAnglicismele între diletantism și manipulareSIL3, 5592010
4Marina Rădulescu SalaDespre adaptarea unor anglicisme în limba românăSCL, LVIII (1), 175-1842007html
61Adriana Stoichițoiu-IchimAspecte ale influenței engleze în româna actualăEditura Universității din București2006
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
99Mioara AvramAnglicismele în limba română actualăEditura Academiei1997

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: