Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Expression du vague et de l’approximation en roumain et français

Autor:
Publicația: Diversité et identité culturelle en Europe, V, p. 260
p-ISSN:2067-0931
Editura:Editura Muzeul Literaturii Române
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper focuses on a delimitation of the inaccuracies in language, a brief systematization of the inventory of specialized means of marking it, with special reference to adverbial quantification, and indication method of the quantity revised from a gradual or multiple entity.
Starting from the idea that inaccuracies hide other causes, not just the mere absence of accurate information (the speaker introduces its operators intentionally, in a controlled way), we found that approximation has much deeper implications, it entails concepts such as: hesitation, mitigation, indeterminacy, ambiguity, referring to the broadest sense of the word.
Cuvinte-cheie:adverbial quantification, vague, approximation, imprecision
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
1Mariana TuțescuLa modalité du flouRRL, XXXVII (1), 651992
46Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
33Maria Manoliu-ManeaSistematica substitutelor din româna contemporană standardEditura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: