Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The role of attribute construction in the formation of cultural stereotypes. An analysis of communicational styles

Autor:
Publicația: Diversité et identité culturelle en Europe, VII (2), p. 40
p-ISSN:2067-0931
Editura:Editura Muzeul Literaturii Române
Locul:București
Anul:
Rezumat:The present study aims to highlight the limitations of one of the three processes which contribute to the configuration of cultural identity, namely, the construction of attributes. Alongside categorisation and identification, today the theory of attributes is highly appreciated in the setting up of grids for the classification of cultural variations, being considered a logical process in the definition cultural identity. In fact, here too we are dealing with a rather psychological, therefore subjective, process of definition of human groups since the results of the evaluation of “the others” through the so-called logical deduction often leads to cultural stereotypes. The implicit use of diverse forms/styles of communication, including the paraverbal and the nonverbal, as compulsory marks of cultural styles adds to this oversimplifying generalisation, id est mistification of ”cultural specificity”.
Cuvinte-cheie:Cultural identity, attribute construction, communication (verbal, paraverbal, nonverbal), cultural stereotypes
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

22Alexandru GraurIntroducere în lingvisticăEditura Științifică1958; 1965; 1972

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: