Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On the Features of Little pro

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LVIII (4), p. 383-399
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper argues that at least in some cases the traditional view on pro as having interpretable φ-features can be maintained, even for null subject languages that have φ-features on Infl, such as Spanish, Greek and Romanian. The evidence is drawn from surrogate imperative clauses in the subjunctive mood in these languages.
Cuvinte-cheie:subjunctive, imperative, speech event, feature transmission, interpretability and valuation
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

2Daniela IsacImperatives are modalBWPL, XIV (2)2012pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: