Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Notes from manuscripts and old books from Moldavia. I-IV, Corpus edited by Ioan Caproşu and Elena Chiaburu. Fragments of history

Autor:
Publicația: Diversité et identité culturelle en Europe, XI (2), p. 149
p-ISSN:2067-0931
Editura:Editura Muzeul Literaturii Române
Locul:București
Anul:
Rezumat:Most of the books read in the Romanian Countries, contained, alongside with the text itself, hundreds of notes written on the white pages intended for bookbinding at the beginning or at the end, along the sides of the page or, most often, at the end of the text. The volumes of documents edited by the historians from Iaşi cover a very long period of time, from March 13, 1429 until the little union of 1859; they provide a rich, heterogeneous and extremely interesting material which acquires a freestanding value and constitutes a distinct literature revealing a fresco of a bygone era.
Cuvinte-cheie:Manuscripts, old books, history, language, culture
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: