Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Éthos et pathos dans le discours homilétique roumain

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, VI, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 171-180
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The present article deals with the concepts of ethos and pathos which were studied on a corpus comprising Andrei Şaguna’s sermons (1809-1873), Orations. The former concept refers to the orator's self image, as illustrated by the collective mentality, to his/her reputation (the preliminary ethos) and to the orator's self image which depends on the communicative situation (the discursive ethos). The pathos is the emotional reaction that the orator intends to create in the audience. We reveal the rhetorical means that the orator uses in order to achieve his purpose. Among these range stylistic figures such as the analogy by dissimilarity, the example of authority, the correction, the preterition, the antiphore etc., as well as several self introducing formulas and self-evaluating syntagmas.
Cuvinte-cheie:ethos, oration, pathos, religious discourse, rhetoric
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

21Rodica ZafiuEthos, Pathos și Logos în textul prediciiTDR, II, 27-382010pdf
html
11Constantin SălăvăstruTeoria şi practica argumentăriiEditura Polirom2003

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: