Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Livresque Lexemes in Romanian (the Adjective)

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, V (1-2), p. 278
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:
  • Lexical borrowing is a fundamental aspect of language contact. Marius Sala defines borrowing as a consequence of the fact that there are certain situtions when some words have no correspondents in the recipient language. Romanian vocabulary is heterogeneous, due to its countless linguistic loans. Romanian borrows its bookish adjectives from various languages, especially from French and Latin. Bookish adjectives are used in domains such as literature, literary criticism, art.
  • L’emprunt lexical représente un aspect fondamental du contact des langues. M. Sala définit l’emprunt comme une conséquence du fait qu’il y a des situations où les mots n’ont pas de correspondants adéquats dans une autre langue. Le lexique roumain a un caractère hétérogène vu la quantité importante d’emprunts linguistiques. Les adjectifs livresques du roumain ont été empruntés de diverses langues, dont notamment le français et le latin. Les adjectifs livresques sont employés dans des domaines tels que la littérature, la critique littéraire, l’essayistique, l’art.
Cuvinte-cheie:
  • adjective, livresque, domain, loan, vocabulary
  • adjectif, livresque, domaine, emprunt, vocabulaire
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
15Ioan LobiucContactele dintre limbi
I. Istoricul teoriilor și metodologiilor
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”; Demiurg Plus1998; 2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: