Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Elements of Military Slang: the Language of American Soldiers used during the Viêt-Nam War

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, I (1-2), p. 309
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:Chaque guerre majeure a généré son propre language. Un exemple éloquent est la guerre de Viêt-nam. Dans ce cas, on a présenté quelques aspects de l’argot (le slang) militaire spécifique concernant les réalités de la guerre et leur transposition linguistique.
Cuvinte-cheie:argot, slang, la langue anglaise, la guerre de Viêt-nam, psycholinguistique
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

41George VolceanovDicționar de argou al limbii româneNiculescu2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: