Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Children as Creators of Names

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, I (1-2), p. 303
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:Children are named, at birth, by the adults, but in the onomastic repertoire from which the names are selected there are surprisingly many names derived from hypocorisms. These are variants pronounced as such by children in the stage of language acquisition – short names, phonetically simple and associated with caressing nuances. In time, they are taken and used by the adults and can become first-names or even last-names, the percentage of which is significant in Romanian.
Cuvinte-cheie:children, creators, hypocorisms, first-names, last-names
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

55I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: