Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Role and Place of the -ău Suffix in the Romanian Toponymic System

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, I (1-2), p. 295
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:The article is an analysis of Romanian toponyms and hydronyms which are made up with the suffix -ău. In Romanian this suffix is very productive at the level of all language compartments: appelatives, proper names and toponyms.
The derivatives made up with this suffix and having as base nouns, adjectives, verbs or interjections, often have a pejorative-depreciative connotation. The connotation is expressed by the suffix, highly frequent in usage to form popular geographical terms.
We analysed the frequent changes from appelatives to toponyms or hydronyms by transonymization, their distribution according to areas and hydrographic basins, the coincidences appeared between names of places and names of bodies of water. A higher concentration of names containing the suffix -ău is encountered in the north-west of Romania, since the suffix is of Hungarian origin. We conclude that a large number of toponyms are based on Romanian words containing the suffix -ău and they are the result of a process of toponymization.
Cuvinte-cheie:apelative, proper name, toponym, suffix, toponymization
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

25Claudia TudoseDerivarea cu sufixe în româna popularăEditura Universităţii1978
4Emese KisSufixul -ău în cuvintele de origine maghiară din limba romînăCL, V (1-2), 751960

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: