Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lexical Innovation

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, I (1-2), p. 252
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:The vocabulary is the most susceptible compartment of language to be subjected to different changes. The lexical units that were subject to these changes of form and/or meaning, representing lexical innovations, can be underlined in so far as they are seen diachronically, because once generalized, they become historical categories. The changes in vocabulary determine the quantitative growth of it, based on words and variants that already exist in language or adaptation and endorsement of words, forms, meanings from other languages. The paper presents different linguistic phenomena that lexical innovations are based on: lexical analogy, hypercorrectness, popular etymology, contamination. Illustrative examples for each of these phenomena are brought into our discussion.
Cuvinte-cheie:lexical innovation, analogy, hypercorrectness, popular etymology, contamination
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
47Vasile Șerban, Ivan EvseevVocabularul românesc contemporan
Schiță de sistem
Editura Facla1978
36Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: