Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Object Complement/vs/ Subject Complement in Romanian

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XXIV (2), p. 115-120
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:In this article, we propose to detect features identifying the characteristics the object complement and the subject complement highlighting the differences between the two types of syntactic functions.
Cuvinte-cheie:object complement, subject complement, double dependency
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
45Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999
87Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: