Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Postcolonial Englishes in America: The Chicano English Dialect

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XXII (2), p. 39-48
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:This paper looks at Chicano English, a variety of American English spoken in the Southwestern part of the United States. Some phonological and morpho-syntactic properties of this variety are described. Also discussed is the phenomenon known as Spanglish, a blend of English and Spanish. It will be shown that Chicano English is a dialect and it exists independent of bilingualism whilst Spanglish is code-mixing.
Cuvinte-cheie:Chicano English; variety; Spanglish; code mixing; bilingualism
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: