Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Hedging Opinion in Romanian Conversational Discourse: The Use of Softeners

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XXII (1), p. 167-175
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:This corpus-based paper addresses the use of softeners in Romanian conversational discourse. It highlights two important interactional functions: (i) as devices for mitigating the imposition of face-threatening acts; (ii) as markers of shared knowledge. When they serve the latter function, softeners offer the addressee the opportunity to provide support, understanding, thus showing that both speaker and addressee are on the same wavelength.
Cuvinte-cheie:conversation analysis, extreme case formulation, face-threatening act, positive politeness, softener
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: