Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

New Worlds, New Words: On Language Change and Word Formation in Internet English and Romanian

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XX, p. 87-102
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:Technology and the English language have crossed paths over the past thirty years, in particular the internet as the latest IT development being the site of unprecedented language play and creativity. Amid a high-tech revolution, new linguistic varieties are born of parents of modern technology, Romanian making no exception. In this paper we explore the effects of a novel theoretical word formation model which draws on basic principles of cross-linguistic denomination that may contribute to the (re)formation of the mainstream lexis in the context of a highly technologically- influenced semiotic situation. In focus are lexical coinages, blending, lexical and semantic calques, prefixes, suffixes and other compounds.
Cuvinte-cheie:internet linguistic variety, internet lexicography, cross-linguistic model, word formation, meaning extension, blending, lexical/semantic calques, internet prefixes, internet suffixes
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

32David CrystalLanguage and the InternetCambridge University Press2001; 2006
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
45David CrystalEnglish as a Global LanguageCambridge University Press1997; 2003; 2012
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: