Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Romanian Negation– Slavic or Romance?

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XVIII, p. 127-138
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:Languages differ typologically according to whether they allow multiple occurrences on negative words in the same clause, a phenomenon labelled as Negative Concord. Romance languages and Slavic languages both allow NC, the former allowing exceptions in some cases and the latter being a strict NC language. The paper analyses Romanian negation comparing it to the two language families. It is shown that Romanian patterns with Slavic languages in finite contexts and with Romance languages in non-finite contexts. This asymmetry is argued to be due to a weakening of the negative force in non- finite contexts, as negation is assumed to be related to Tense.
Cuvinte-cheie:Negation, Romance, Slavic, negative marker, negative concord
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: