Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Le Nom Propre et L’adjectif

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XVIII, p. 95-104
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:The present study is based on the adjective-definite article-proper name structures in Romanian and aims to expand on the role of the definite article and types of adjectives considered as norm within the above structure. The enquiry relies on the fact that in Romanian the definite article accepts the simultaneous occurrence of syntactic pattern which places the adjective in pre-position, and of a semantic-pragmatic pattern which allows a referential position as well as an anaphoric interpretation process.
Cuvinte-cheie:Proper name, adjective, definite article, syntactic pattern, semantic-pragmatic pattern, referential position, anaphoric interpretation process
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

28M.-N. Gary PrieurGrammaire du nom proprePresses Universitaires de France1994

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: