Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Single-DP and Double-DP Qualitative Constructions in Romanian

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LVI (2), p. 115-135
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The paper analyzes qualitative binominals in Romanian with the aim of operating a distinction between Single-DP qualitatives and Double-DP qualitatives. The investigation of the syntactic and semantic distinctions between the two will lead to an analysis of Double-DP qualitatives in terms of periphery quantificational constructions checking P features in an outer D and conforming to the contrastive Topic – Focus information packaging. In the framework we adopt (apud Svenonius 2004, Laenzlinger 2005, Cornilescu 2010), DPs are phases. Phases are modal and quantificational and are characterized by having peripheries which check P-features. Double-DP qualitatives will be shown to feature exclusively prenominal adjectives and definiteness agreement, in sharp contrast with Single-DP qualitatives. The semantic type of N2 also differs from that of Single-DP qualitatives N2, i.e. N2 with Double-DP qualitatives always denotes an individual.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

0Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluOn binominal qualitative constructions in Old RomanianBWPL, XIX (1)2017pdf
html
1Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluDiachronic Variation with Romanian (pseudo)-partitivesRRL, LX (2-3), 243-2552015pdf
html

Referințe în această publicație: 4

24Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeNominal Peripheries and Phase Structure in the Romanian DPRRL, LVI (1), 35-682011pdf
html
25Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the syntax of Romanian definite phrases: Changes in the patterns of definiteness checkingNP Rom. Germ., 1932011pdf
15Alexandra CornilescuDespre trăsăturile periferice şi cum le-am putea folosiDindelegan2007
44Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: