Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Predicative Bare Nouns in Romanian Resultatives

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LVI (3), p. 277-292
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The present paper examines Romanian resultative constructions and especially their sentence-final predicative bare NPs, like spumă ‘foam’ in a structure, like a bate spumă ‘beat (until) foamy’ or măr ‘apple’ in a lexicalized (idiomatic) expression, like a bate măr ‘beat flat/beat as soft/red as an apple’. The discussion in this paper sheds light on the fact that not all such V + (apparently predicative) bare NP combinations are resultative structures.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: