Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Nedeterminarea obţinută prin neexprimarea actanţilor în limbajul popular

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XIV, p. 251-268
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:Folk language has certain characteristics concerning the non-determination degrees as a result of not expressing the actants, characteristics regarding both some texts in which non-determination of a syntactic position is frequent and the presence of some intermediate stages favoured by the use of the oral code in which the actualization of an actant is possible at a transphrastic, anaphoric or contextual level. The present work contains an inventory of all the syntactic positions in which certain actants are not actualized and a selection of texts having certain stylistic features regarding non-determination. Non-determination is realized both semantically using words with a high degree of non-definition and syntactically by not completing the actant frame of a syntactic phrase centre with a subject and a agent object – in most cases, a predicative adjective, a direct object, a secondary object and, quite seldom, an indirect object.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 10

128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
92Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999
32John LyonsIntroducere în lingvistica teoreticăEditura Științifică1995
44Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
1Teodora CristeaOpérateurs de causation pronominaux en français et en roumainRRL, XXXIV (1), 31989
45Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
1Claudia TudoseExprimarea subiectului nedeterminat în limba romînă literară în perioada 1830–1850SCL, XII (1), 731961
70Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
17Tatiana Slama-CazacuLimbaj și context
Problema limbajului în concepția exprimării și a interpretării prin organizări contextuale
Editura Științifică1959

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: