Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Consideraţii privind criteriile de clasificare sintactico-semantică a verbului (cu aplicaţie asupra verbelor terminologice)

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XIV, p. 201-212
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:By subcategorizing the verb, the assessment of the two criteria – syntactic and semantic – shows the close connection between them. The description of a lexical field (the verbs of movement) from this double viewpoint emphasizes more accurately its characteristic semantic and syntactic structural features.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: