Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Repetition and Gender in Romanian Conversational Discourse

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XIV, p. 121-132
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:Lucrarea îşi propune identificarea funcțiilor repetiției în stilul conversațional al femeilor în limba românǎ. Cadrul teoretic este oferit de perspectiva etnometodologicǎ a analizei conversației şi a limbajului conversațional. Lucrarea demonstreazǎ omniprezența repetiției în stilul conversațional al femeilor în limba românǎ. Fragmentele de conversație analizate ilustreazǎ urmǎtoarele funcții ale repetiției: ratificarea contribuției interlocutorului, persuadarea interlocutorului, rǎspuns minimal cu rol în exprimarea acordului cu interlocutorul. Toate aceste funcții pot fi incadrate în rîndul strategiilor politeții pozitive de stabilire a acordului conform modelul pragmatic al politeții stabilit de Brown şi Levinson (1987). Împreunǎ cu întrebǎrile fatice, repetiția este o strategie eficientǎ de menținerea fluxului conversațional şi construire unei relații amiabile în mǎsura în care dorința de a lua parte la conversație poate fi echivalatǎ cu disponibilitatea fațǎ de relația stabilitǎ între interlocutori în şi prin conversație.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

9John J. Gumperz (ed.)Language and Social IdentityCambridge University Press1982

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: