Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lexicul divinaţiei populare româneşti. Termeni cu sensul de “piază-rea”

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XIV, p. 35-38
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:Our paper is concerned with the research of a sequence of the vocabulary referring to the Romanian folk divination on the basis of the analysis of the etymology, meanings; it also derivates the variants of the terms presented, as well as of the phrases these terms form.
One will be able to notice, once more, the complex relationships between the linguistic mechanisms and spiritual factors.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

7Valeriu BălteanuTerminologia magică populară româneascăPaideia2002
54Lazăr ȘăineanuInfluența orientală asupra limbei și culturei româneEditura Librăriei Socec & Co.1900

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: