Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Noţiunea de cvasi-predicaţie şi rolul ei în clasificarea verbelor

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XIII, p. 101-114
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:Dans cet article, nous nous sommes proposé de présenter le rôle de la “quasi- prédication” en vue d’une classification des verbes roumains, ainsi que de présenter quelques types de quasi-prédications et d’exemplifier la manière de représenter les structures à plusieurs niveaux. Nous avons pu remarquer que même les structures à verbes éventifs et à verbes causatifs se trouvent toujours dans des structures sur-étagées.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 10

11Emanuel VasiliuIntroducere în teoria limbiiEditura Academiei1992
45Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999
1Emeric Papp, Marina RădulescuVerbe și construcții cu sens factitiv-cauzativ în limba românăLR, XXIV (2), 1011975
37Gabriela Pană DindeleganSintaxa transformațională a grupului verbal în limba românăEditura Academiei1974
2Gabriela Pană DindeleganAnaliza reflexivului românesc din perspectiva unei gramatici transformaționale (I)SCL, XXIII (4), 3431972
1Gabriela Pană DindeleganAnaliza reflexivului românesc din perspectiva unei gramatici transformaționale (II)SCL, XXIII (5), 4711972
1John AndersonRemarks on the Hierarchy of Quasi-Predications (I)RRL, XVII (1), 231972
1John AndersonRemarks on the hierarchy of Quasi-predications (II)RRL, XVII (2), 1211972
1John AndersonRemarks on the Hierarchy of Quasi-predications (III)RRL, XVII (3), 1931972
3Valeria Guțu RomaloÎn problema clasificării verbelor. Încercare de clasificare sintagmaticăSCL, XIV (1), 291963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: