Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Journey Metaphor in Old Testament Texts

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, I, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 365-373
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:L'essai actuel souligne la centralité de la métaphore dans le discours religieux, aussi bien que sa présence dominante dedans. On insiste en particulier sur la métaphore du voyage (avec le schéma de chemin à son noyau) dans des divers textes de Vieux Testament, pour montrer, comment Jaekel, les neuf principes centraux de la théorie cognitive du métaphore (Jaekel 1997).
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: