Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Straightforward vs. Mitigated Impoliteness in the Romanian Parliamentary Discourse. The Case of In Absentia Impoliteness

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LV (4), p. 343-351
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The paper examines some impoliteness forms in the parliamentary session debating the proposal of President T. Băsescu’s suspension from office. The analysis aims at discussing some theoretical aspects concerning the definition and the main strategies of in absentia impoliteness in an institutional setting. Two main sets of distinctions, operating at different levels, are proposed: (1) straightforward vs. mitigated impoliteness, expressing the general manner of approaching the target of attacks, as reflected in the speaker’s choice of the grammatical person; (2) on record vs. off record impoliteness, having in view speaker’s strategies of doing FTAs. Accordingly, in absentia impoliteness belongs mainly to the mitigated type, on record and off record strategies appearing quite often interwoven in the same discursive sequence.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: