Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • PhytoLex, bază de date cu nume de plante: rezultate şi perspective
  • The PhytoLex plant name database: results and perspectives

Autori:
Publicația: Diacronia, 14, Secțiunea Valorificarea patrimoniului cultural scris: proiecte, resurse, instrumente, A194
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Numele de plante ruseşti reprezintă un grup semantic slab reprezentat în dicţionarele istorice. Baza de date PhytoLex a fost creată în cadrul proiectului „Fitonime ruseşti sub aspect diacronic (secolele XI–XVII)” (2017–2020). Această bază de date conţine nume de plante identificate în textele ruseşti din secolele XI–XVII. Elaborarea bazei de date a fost însoțită de cercetări dedicate diverselor aspecte legate de reprezentarea numelor de plante în limba rusă în general şi în relaţie cu anumite genuri specifice în particular: cărţi despre plante, documente ale Cancelariei Spiţerilor, documente comerciale, literatura bisericească şi lexicoane. Au fost identificate şi nume vechi de plante necunoscute. Materialele cuprinse în această bază de date vor constitui baza Dicţionarului de nume vechi de plante în limba rusă, pentru care au fost deja elaborate schiţele intrărilor. Vom apela la o serie de soluţii tehnice pentru a dezvolta o bază de date care să reprezinte numele de plante consemnate în perioadele ulterioare ale limbii ruse.
  • Russian plant names are a semantic group poorly represented in historical dictionaries. During the project “Russian phytonyms in diachronic aspect (11th–17th c.)” (2017–2020), the PhytoLex database was created, which contains plant names recorded in Russian texts of the 11th–17th centuries. The population of the database was accompanied by research work devoted to various issues relating to the representation of plant names in the Russian language in general, and in particular in relation to some specific genres: herbals, documents of the Apothecary Chancery, business documents, church literature and lexicons. Some earlier unknown plant names were identified. These database materials will be the basis for the dictionary of Old Russian plant names, draft word entries for which have been compiled. Technical solutions will be used during the creation of a further database representing plant names recorded in later periods of the Russian language.
Cuvinte-cheie:
  • lexicologie istorică, semantică istorică, literatură veche, literatură religioasă, etnolingvistică
  • historical lexicology, historical semantics, old literature, religious literature, ethnolinguistics
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO