Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Stages of Grammaticalization for the Modal putea

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LIV (1-2), p. 63-82
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper argues that the Romanian modal putea ‘can’ went through a repeated re-analysis, reaching various stages of grammaticalization. The configurations underlying each stage differ from each other insofar as the modal merges at different levels in the clause hierarchy. This analysis accounts for: (i) the ambiguous deontic or epistemic reading of modal constructions out of the context; and (ii) the productive infinitive complementation for putea, in contrast to other verbs.
Cuvinte-cheie:possibility modal, grammaticalization, pragmaticalization, bare infinitive, speech acts
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: