Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Poziția subiectului în interogative directe parțiale și relative în limba română veche

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXXI (2), p. 189-198
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Subject position in wh-questions and relative clauses in old Romanian]
This paper analyzes a structure with subjects (and/or other constituents) placed in-between the wh-word and the verb, which was available in old Romanian, but which has become ungrammatical in the passage to modern Romanian. After presenting the data from old Romanian, we discuss the potential analyses for this phenomenon, bringing distributional arguments in favour of an analysis based on the existence of a functional projection (probably a Topic Phrase) which is higher than FinP; this projection was available in interrogatives in old Romanian but was eliminated in the passage to modern Romanian.
Cuvinte-cheie:
  • poziţia subiectului, limba română veche, propoziţii relative, propoziţii interogative, Grupul Topic
  • subject positions, old Romanian, interrogatives, relative clauses, Topic Phrase
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

3Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeSubiectul pronominal în interogativele directe din istroromână. O perspectivă romanicăDimitrescu – Niculescu, II, 4392018
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
33Maria Stanciu IstrateReflexe ale medievalității europene în cultura română veche
Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udriște Năsturel
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
52Adam Ledgeway
  • From Latin to Romance
    Morphosyntactic Typology and Change
  • De la latină la limbile romanice
    Schimbare morfosintactică și tipologică
Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold2012; 2017
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: