Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Epenthetic and Paragogic Vowels of Pijin

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LIV (3-4), p. 365-382
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Previous analyses of epenthesis and paragoge in Pijin account for the nature of both the epenthetic and paragogic vowel in terms of rules of vowel harmony. These rules are said to apply to the choice of the vowel of the transitive suffix as well. The present paper proposes an alternative analysis of the factors determining the quality of the epenthetic or paragogic vowels. Three such factors are identified: vowel copying, labial attraction and the use of two default vowels. These are also shown to account for the choice of the vowel of the transitive suffix. On this analysis, vowel harmony does not determine in any way the quality of the epenthetic or paragogic vowel in Pijin.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: