Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Romanian Imperative from the Perspective of Pragmatic Principle of (im)Politeness

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LXV (3), Secțiunea Comparative and identity studies, p. 295-308
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

58Liliana Ionescu-RuxăndoiuLimbaj și comunicare
Elemente de pragmatică lingvistică
All Educational2003

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: